Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o stowarzyszeniu
Poznaj zarząd stowarzyszenia
Potencjał SOKiAL-u, to przede wszystkim ludzie, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw
 • Kamila Śmieciuch
  Prezes zarządu
 • Danuta Pasiak
  Wiceprezes zarządu
 • Grażyna Nowosielska
  Skarbnik
 • Ewelina Pędzich Chyży
  Członek zarządu
Statut stowarzyszenia
Klikając poniżej pobierzesz statut stowarzyszenia
Sprawozdania finansowe stowarzyszenia
Klikając poniżej pobierzessz sprawozdanie finansowe za wybrany rok
Deklaracja członkowska stowarzyszenia
NP.: Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkujący na terenie RP, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.

Klikając poniżej pobierzesz deklarację członkowską