Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o stowarzyszeniu
Poznaj zarząd stowarzyszenia
Potencjał SOKiAL-u, to przede wszystkim ludzie, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw
Kamila Śmieciuch
Prezes zarządu
Danuta Pasiak
Wiceprezes zarządu
Grażyna Nowosielska
Skarbnik
Ewelina Pędzich Chyży
Członek zarządu
Statut stowarzyszenia
Klikając poniżej pobierzesz statut stowarzyszenia
Sprawozdania finansowe stowarzyszenia
Klikając poniżej pobierzessz sprawozdanie finansowe za wybrany rok
Deklaracja członkowska stowarzyszenia
NP.: Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkujący na terenie RP, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.

Klikając poniżej pobierzesz deklarację członkowską