Projekty stowarzyszenia
Stowarzyszenie zrealizowało bądź było partnerem blisko pięćdziesięciu projektów, dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych, począwszy od programów aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, przez projekty edukacyjne w szkołach, aż po projekty wspierające inne organizacje pozarządowe.

Poniżej opisujemy możesz znaleźć więcej szczegółów nt. wybranych projektów stowarzyszenia.